För arbetsgivare

Gatujuristernas rådgivare utgörs av studenter. Vi lämnar gärna arbetsintyg till de rådgivare som på ett professionellt och ansvarsfullt sätt arbetat med rådgivningen. Från och med våren 2012 är varje intyg markerat med en unik kod. Intygets äkthet går att kontrollera genom att man skickar ett e-postmeddelande till gatujuristerna@gmail.com.

Vi rekommenderar att intyg efterfrågas i anställningssituationer.