För arbetsgivare

Gatujuristernas rådgivare utgörs av studenter. Vi lämnar gärna tjänstgöringsintyg till de rådgivare som på ett professionellt och ansvarsfullt sätt arbetat med rådgivningen. Från och med våren 2012 är varje intyg markerat med en unik kod. Intygets äkthet går att enkelt kontrollera genom att kontakta oss. Vi återkommer oftast samma dag under skolterminerna medan det kan dröja lite längre under jul- och sommaruppehållet.

Vi rekommenderar att intyg efterfrågas i anställningssituationer.