Gatujuristerna i media

Gatujuristerna i Gaudeamus

Ledningsgruppens Cemal Özkan diskuterar Gatujuristernas arbete i studenttidningen Gaudeamus.     http://www.gaudeamus.se/2014/03/vi-hjalper-hemlosa-och-utsatta/

Gatujuristerna i P3

Sveriges Radio P3s dokumentära samhällsprogram Verkligheten uppmärksammar Gatujuristernas arbete. Lyssna när Shang Imam följer med på rådgivning hos Situation Sthlm!

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3052&grupp=20666

Gatujuristerna i Iusbäraren

I  nr. 3, 2012 av IUSbäraren, skriver Gatujuristernas projektledare Valerie Behrad om vår verksamhet. Tidningen ges ut till alla juridikstudenter på Stockholms universitet.

”Att kunna omvandla det komplicerade juridiska regelverket till en mer lättillgänglig vägledning är därför a och o för vår verksamhet. Att våra rådgivare även har en respektfull förståelse för klienten och ett ansvarsfullt bemötande under rådgivningens gång är ytterligare en förutsättning för att kunna bedriva det arbete vi gör.”

Gatujuristerna i Situation Stockholm

En artikel om oss finns i #174 av Situation Sthlm. Läs artikeln på Situation Stockholms hemsida: http://www.situationsthlm.se/Aktuellt/Gatans-jurister/

Gatujuristerna i SvD

Svenska dagbladet på besök vid rådgivningstillfälle på Situation Stockholm. Läs artikeln på tidningens hemsida:  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hemlosa-lar-jurister-en-viktig-laxa_5774185.svd

Gatujuristna i Dagens Juridik

Projektledare Peter Tagestam intervjuas om Gatujuristerna i Dagens juridik. Läs artikeln på Dagens juridiks hemsida : http://www.dagensjuridik.se/2010/11/hemlosa-soker-juristhjalp-infor-vintern

Gatujuristerna i Jusek

gatujurister, foto: Tomas Ohlsson
Gatujurister

Studenter hjälper hemlösa

En har blivit misshandlad, en annan vill ha hjälp att tolka ett myndighetsbrev och en tredje har problem med löneutbetalningen från en tidigare arbetsgivare. Gatujuristerna lyssnar och hjälper.

Det är livligt och gemytligt med mackor och kaffekoppar en vanlig torsdagseftermiddag i Situation Stockholms lokaler på Södermalm. För många försäljare av de hemlösas tidning är det en hemtam miljö. Men studenterna Lina Elfwing, Liza Zetterberg och Christian Strömberg är här för första gången för att jobba som gatujurister.

De sitter vid ett runt bord belamrat med pärmar, lagböcker och kaffekoppar. Med jämna mellanrum slår sig någon eller några hemlösa ner och berättar om sina problem. Somliga är väldigt konkreta, till exempel Ulf som har tidrapporter från ett tidigare jobb och andra dokument med sig, medan andra glömt sina papper eller har mer oklara äranden.

– En stark kontrast mot skolan, säger Liza Zetterberg efter en stund i hetluften. Här har man ingen aning om vilket ämne som ska komma upp. Fantastiskt bra tillfälle till praktik. Och jag känner att jag har bättre koll på juridiken än jag hade förväntat mig.

Liza Zetterberg är en av ett 20-tal studenter från Juridiska föreningen vid Stockholms universitet som är nya i höst som volontärer hos Gatujuristerna.

Amanda Montenius har varit med i två år och är nu projektledare:

– Vi gör faktiskt skillnad. Skuldfrågor är ett av de vanligaste problemen bland hemlösa. Vi hjälper till med myndighetskontakter, tolkar innebörden i olika handlingar och lyssnar.

Som studenter kan de inte själva företräda någon i rätten. Men om något behöver drivas i rättsapparaten hjälper de till att skaffa ombud.

Läs artikeln på juseks hemsida: http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2009/9/Studenter-hjalper-hemlosa/