Organisationen

Gatujuristerna är en ideell gräsrotsrörelse som för närvarande består av 58 engagerade rådgivare fördelade mellan 14 rådgivningsgrupper på fyra olika anläggningar.

En rådgivare med minst en termins erfarenhet av verksamheten är gruppledare och har det formella ansvaret för att rådgivningen i varje grupp sker i enlighet med våra riktlinjer.

Verksamhetens administration sköts av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för samverkan med anläggningarna och våra samarbetspartner. Därtill sköter ledningsgruppen rekrytering och schemaläggning av rådgivare, anordnar utbildningar och aktiviteter samt tar hand om organisationens marknadsföring och närvaro på sociala medier.

Vi som har privilegiet att leda Gatujuristerna under höstterminen 2018 är:

Jonas Ene – Projektledare.

Freja Dalianis – Utbildningsansvarig.

Ingrid Ek – Sociala medier-ansvarig.

Cornelia Bergman – Kassör, inköp- och aktivitetsansvarig.

Sara Ståhl – Webb- och rekryteringsansvarig.