Organisationen

Gatujuristerna är en ideell gräsrotsrörelse som för närvarande består av 76 engagerade rådgivare fördelade mellan 18 rådgivningsgrupper på sex olika anläggningar.

En rådgivare med minst en termins erfarenhet av verksamheten är gruppledare och har det formella ansvaret för att rådgivningen i varje grupp sker i enlighet med våra riktlinjer.

Verksamhetens administration sköts av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för samverkan med anläggningarna och våra samarbetspartner. Därtill sköter ledningsgruppen rekrytering och schemaläggning av rådgivare, anordnar utbildningar och aktiviteter samt tar hand om organisationens marknadsföring och närvaro på sociala medier.

Vi som har privilegiet att leda Gatujuristerna under vårterminen 2019 är:

Jonas Ene – Projektledare.

Cornelia Bergman – Kassör och inköpsansvarig.

Olof Lundberg – Utbildningsansvarig.

Sara Skoglund Öhlander – Rekryteringsansvarig.

Sara Simonsson – Sociala medier-ansvarig.

Jennifer Embretzén – Aktivitetsansvarig.