Organisationen

Gatujuristerna är en ideell gräsrotsrörelse som för närvarande består av 48 engagerade rådgivare fördelade mellan tolv rådgivningsgrupper på fyra olika anläggningar.

En rådgivare med minst en termins erfarenhet av verksamheten är gruppledare och har det formella ansvaret för att rådgivningen i varje grupp sker i enlighet med våra riktlinjer.

Verksamhetens administration sköts av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för samverkan med anläggningarna och våra samarbetspartner. Därtill sköter ledningsgruppen rekrytering och schemaläggning av rådgivare, anordnar utbildningar och aktiviteter samt tar hand om organisationens marknadsföring och närvaro på sociala medier.

Vi som är med och leder Gatujuristerna under höstterminen 2018 är

Cornelia Bergman

Freja Dalianis

Ingrid Ek

Jonas Ene

Sara Ståhl