Ny anläggning: Stadsmissionen Crossroads

Vår andra nya anläggning denna termin är Stadsmissionen Crossroads. Crossroads är beläget vid Frihamnen och är en dagverksamhet som riktar sig till EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd i andra EU-länder. Här kan man få hjälp med att sköta det dagliga men även få stöd med mycket annat, t.ex. jobbsökande och myndighetskontakt, gå kurser i svenska och datorkunskap eller träffa läkare . På Crossroads har Gatujuristerna rådgivning varannan måndag under terminen, kl. 13 – 15, och tillfällena har hittills varit mycket välbesökta.

Mer information om Stadsmissionen och Crossroads hittar ni här:

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/migration-och-integration/crossroads-rad-och-stod-eu-medborgare

Bilden nedan är från vårt uppstartsmöte i början av terminen. Från vänster syns anläggningsansvarig från Gatujuristerna, Sara Skoglund Ölander, med representanter från Crossroads, Sepideh Erfani och Sharareh Nezafat.

Foto: Jonas Ene