Internutbildning i EU-rätt och socialtjänst

Nu är det snart dags för terminens första internutbildning! Temat för utbildningen kommer att vara EG-rätten och socialtjänsten. Vi kommer att få lära oss i vilken omfattning EU-medborgare har rätt till socialt bistånd i Sverige och hur praxis ser ut om EU-medborgaren är arbetstagare respektive arbetssökande. Vi kommer även att få lära oss hur vidsträckt socialsekreterarens handlingsutrymme är när det gäller dessa frågor.

Några av rådgivarna har uttryckt att det kan kännas svårt att avgränsa/avbryta en dialog med klienter som uppger juridiskt irrelevanta upplysningar i rådgivningen. Talarna kommer därför att ge oss tips på hur vi kan agera i en sådan situation.Föreläsarna är Camilla Ströberg och Jessica Johansson. Camilla Ströberg har flerårig yrkeserfarenhet från Medborgarkontoret för hemlösa på Södermalm och är expert på frågor som rör EG-rätt och socialtjänsten. Jessica Johansson har tidigare arbetat med biståndsfrågor och arbetar idag med arbetslivsinriktade åtgärder för personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att Camillas och Jessicas expertis kommer att vara till stor nytta för oss under rådgivningarna och hoppas därför att så många som möjligt kommer att delta på utbildningen som äger rum den 9 oktober kl. 18:00 i Reinholdsalen på Juristernas Hus. Utbildningen beräknas pågå ca en och en halv timme.

Ny samarbetspartner!

Gatujuristerna har återigen glädjen att meddela att vi har en ny samarbetspartner, Norstedts Juridik, som sponsrat vår verksamhet med juridisk litteratur. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och hoppas att de anslagna böckerna kommer att effektivisera rådgivningarna ännu mer!

Lite information om Norstedts Juridik:

Norstedts Juridik är ett ledande informationsförlag och programvaruföretag inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning.
Norstedts Juridik stödjer tusentals yrkesmänniskor i karriären genom att förenkla, effektivisera och säkra deras vardag. Norstedts Juridik vill vara det självklara valet när högsta kvalitet är det enda alternativet. Därför arbetar de varje dag med att utveckla sina produkter, tjänster och medarbetare.
Hos Norstedts Juridik finner man litteratur, internettjänster, utbildningar och avancerade programvaror. Under varumärket Fritzes hjälper de även myndigheter att ge ut offentliga publikationer.
Norstedts Juridik har 180 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg och är en del av Wolters Kluwer, en internationell koncern inom informationssektorn, vilket bidrar till ytterligare bredd och stabilitet. Wolters Kluwer har över 19000 medarbetare globalt och verksamhet i 40 länder i Europa, Nordamerika, Asien och Sydamerika.