Tack CJ Advokatbyrå!

Gatujuristerna har erhållit fyra nya, fräscha lagböcker från CJ Advokatbyrå. De har nu placerats ut på våra respektive anläggningar.

Vi vill rikta ett stort tack till CJ Advokatbyrå som gjort att vi kan vara uppdaterade med den allra senaste lagtexten vid våra rådgivningar framöver.

Bilder från utbildningen 2012-10-09

I tisdags hade projektet glädjen att få del av Jessica Johansson och Camilla Ströbergs stora kunskap om EU-medborgares rättigheter och om socialrätt. Intresset från deltagarna var stort! Vi fick bland annat veta hur socialtjänstens åtgärder för hemlösa är organiserad; en grundläggande kunskap som vi kommer ha mycket nytta av i vår fortsatta rådgivning. Gatujuristerna tackar Camilla Ströberg och Jessica Johansson för en mycket givande utbildningskväll!

Hög koncentration under föreläsningenDSC_0008Camilla Ströberg och Jessica Johansson Mingel i pausen

 

 

 

 

Gatujuristerna i Iusbäraren

I  senaste numret av IUSbäraren, nr. 3 2012, skriver Gatujuristernas projektledare Valerie Behrad om vår verksamhet. Tidningen ges ut till alla Stockholms universitets juridikstudenter.

”Att kunna omvandla det komplicerade juridiska regelverket till en mer lättillgänglig vägledning är därför a och o för vår verksamhet. Att våra rådgivare även har en respektfull förståelse för klienten och ett ansvarsfullt bemötande under rådgivningens gång är ytterligare en förutsättning för att kunna bedriva det arbete vi gör.”

Internutbildning i EU-rätt och socialtjänst

Nu är det snart dags för terminens första internutbildning! Temat för utbildningen kommer att vara EG-rätten och socialtjänsten. Vi kommer att få lära oss i vilken omfattning EU-medborgare har rätt till socialt bistånd i Sverige och hur praxis ser ut om EU-medborgaren är arbetstagare respektive arbetssökande. Vi kommer även att få lära oss hur vidsträckt socialsekreterarens handlingsutrymme är när det gäller dessa frågor.

Några av rådgivarna har uttryckt att det kan kännas svårt att avgränsa/avbryta en dialog med klienter som uppger juridiskt irrelevanta upplysningar i rådgivningen. Talarna kommer därför att ge oss tips på hur vi kan agera i en sådan situation.Föreläsarna är Camilla Ströberg och Jessica Johansson. Camilla Ströberg har flerårig yrkeserfarenhet från Medborgarkontoret för hemlösa på Södermalm och är expert på frågor som rör EG-rätt och socialtjänsten. Jessica Johansson har tidigare arbetat med biståndsfrågor och arbetar idag med arbetslivsinriktade åtgärder för personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att Camillas och Jessicas expertis kommer att vara till stor nytta för oss under rådgivningarna och hoppas därför att så många som möjligt kommer att delta på utbildningen som äger rum den 9 oktober kl. 18:00 i Reinholdsalen på Juristernas Hus. Utbildningen beräknas pågå ca en och en halv timme.