Stöd oss

Gatujuristernas arbete är ideellt. Våra rådgivares tid, kunskaper och engagemang är helt gratis för våra klienter. Organisationens kassa är liten, men verksamheten har vissa kostnader, exempelvis i samband med att vi anordnar föreläsningar för våra rådgivare eller att vi ställer ut på mässor.

Våra samarbetspartners bidrar bland annat med utbildningar till våra medlemmar, terminsavslutningar, böcker och juridiskt kunnande.

Tveka inte att kontakta oss om du vill vara med och stödja vår verksamhet!