Vila i frid, Tommy

Under början av höstterminen förlorade Convictus och Gatujuristerna en mycket kär och omtyckt medarbetare när Tommy Andersson som var föreståndare på Convictus Råd & Stöd vid Odenplan hastigt lämnade oss.

Tommy var en viktig del av Convictus under lång tid och en kontaktperson för Gatujuristerna sedan vårt samarbete med Convictus startade. Han var en driven och positiv kraft och mycket uppskattad av både klienter och rådgivare. För oss gatujurister visade han alltid mycket omtanke innan och under rådgivningstillfällena. Allt praktiskt var alltid ordnat i förväg och behövde man hjälp under rådgivningens gång kunde man lita på att Tommy fanns nära till hands.

Det märktes tydligt att Tommy värdesatte Gatujuristernas närvaro och visste hur värdefull rådgivningen var för Convictus besökare.

Tack för allt, Tommy – Gatujuristerna saknar dig.